محاسبه BMI

شاخص توده بدنی(BMI)، معیاری برای تعیین سلامت وزنی افراد می‌باشد.به این معنا که وزن یک فرد متناسب با قدش باید در چه محدوده‌ای قرار بگیرد.
برای این منظور ۵ بازه تعریف می‌شود: چاقی مفرط، چاقی، اضافه وزن، نرمال .
راجع به شاخص توده بدنی بیشتر بدانید
میزان قد شما
سانتی متر
cm
جنسیت شما
کرفس

آقا

کرفس

خانم

میزان وزن شما
کیلو گرم
kg

?

10
20
30
40

ابتدا فیلد های بالا را تکمیل کنید

نتیجه :

ابتدا فیلد های بالا را تکمیل کنید

محاسبه BMI